Over Mirjam

Hoofd, hart, ziel en lijf

Het is de kunst om in het leven Heel! te zijn. Daar gaat het voor mij om. Het terugkeren naar de essentie, naar je WHY. En je daarbij heel te voelen in hoofd, hart, ziel en lijf.

Mirjam Weemhoff

Coaching
voor artsen en zorgverleners

Wie ben ik?

Ik ben Mirjam Weemhoff. Ik ben 53 jaar. Sinds 2020 combineer ik mijn beroep als gynaecoloog met het vak van coaching.

Toen ik 27 jaar was, begon ik na mijn studie geneeskunde met mijn eerste baan als arts op de verloskamers. Als gynaecoloog ben ik later gesubspecialiseerd tot uro-gynaecoloog. Ik combineerde het gynaecoloog zijn met veel neventaken. Zo was ik kartrekker van een multidisciplinair bekkenbodemcentrum, opleider van fellows en gynaecologen, begeleider van promovendi bij wetenschappelijk onderzoek en mentor van basisartsen. 

Tot zover mijn medisch-professionele achtergrond. Maar wat is mijn verhaal?

Ik leefde in een hoog tempo en met veel ambities. Met tomeloze energie combineerde ik een opgroeiend gezin met een drukke, leuke baan, veel sport en mooie reizen. Doe de dingen die je leuk vindt, dat voorkomt stress. Dat was mijn adagium. Ik stond niet stil bij negatieve gevoelens.

En toen stokte plots deze sneltrein. We kwamen als gezin in een langdurende crisissituatie. Mijn manier om daarmee om te gaan, was hard doorwerken, me emotioneel afsluiten en me niet laten raken. Ik raakte uit verbinding met de mensen om me heen en met mezelf. Ook toen de situatie voorbij was, bleef ik in de crisisstand staan.

Het heeft tijd en persoonlijk werk gekost om te ontdooien uit die freeze-stand en me bewust te worden van alles waar ik al die tijd overheen gedenderd ben. Mijn pad is daarna definitief veranderd. Ik ga niet meer terug op de sneltrein en zorg met aandacht voor mijn hoofd, hart, ziel en lijf.

Mijn coach-achtergrond

In 2020 en 2021 heb ik een tweejarige postdoctorale coachopleiding gedaan (Practitioner en Master) bij het Coach College de Baak. Sindsdien volg ik verdere nascholing in Intervisiebegeleiding, Transactionele Analyse, Focussing en Embodied Coaching.

Sinds 2020 combineer ik mijn functie als gynaecoloog met coaching van medisch specialisten in opleiding, peer support en de rol van vertrouwenspersoon binnen het ziekenhuis. In 2023 ben ik gestart met een eigen coachingspraktijk buiten het ziekenhuis. Daarnaast werk ik nog in deeltijd als gynaecoloog.

Ik heb twee kinderen die inmiddels het huis uit zijn en hun eigen weg volgen. Samen met mijn partner woon ik op een fijne plek in het buitengebied op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Mijn coachpraktijk voer ik vanuit deze mooie plek, ook een goed vertrekpunt voor wandelcoaching.

Wil je meer weten? Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?

Ik maak graag tijd vrij om naar je te luisteren.

Neem contact met me op en we spreken af voor een online, oriënterend kennismakingsgesprek.